Hepatitis D - Symptomen en oorzaken

Dit is een improved automatische vertaling van dit artikel.

Vanwege de aard van de wederzijdse afhankelijkheid van de hepatitis D virus op het hepatitis B-virus voor de replicatie, kan deze infectie te voorkomen door te voorkomen dat de primaire infectie met het hepatitis B-virus door een routinematige vaccinatie of door toediening van dit soort vaccin en Tegelijkertijd hepatitis B-immunoglobuline ook bekend als HBIG voor de mensen die een lage immuunsysteem en dergelijke globuline zullen zeer hoog niveau van het hepatitis B virus antilichamen bezitten hebben, onmiddellijk worden toegediend aan degenen die werden blootgesteld aan dit soort aandoening .

besmet, bloed, gevallen, hepatitis, het voorkomen, infectie, snelheid, type, virus, virussen