Case

Dit is een improved automatische vertaling van dit artikel.

Atriale Tachycardie is een verstoring ritme dat in de atria weergegeven., Een supraventriculaire tachycardie (SVT) die niet hoeft om de tachycardie ventriculaire weefsel te houden. 100-250 slagen per minuut zijn de specifieke hartslag bij atriale tachycardie, maar het atriale ritme regelmatig in het algemeen.

 Aanwijzingen over de oorsprong en de manier waarop atriale tachycardie werken van de P top morfologie zien op het ECG kan worden gegeven. Pathofysiologische mechanismen anatomie, worden ook gebruikt om atriale tachycardie doken in klassen.

Atriale tachycardie is verdeeld in twee groepen: focale atriale tachycardie en de inspringende atriale tachycardieën. De eerste tipe atriale tachycardia blijkt uit de pulmonaire aders, ostium van de coronaire sinus, intra-atriale septum of de crista terminalis. De tweede groep komt voor bij mensen met hart-en vaatziekten en na insnijdingen in de atria. Atriale tachycardie kunnen worden verdeeld in groepen met inachtneming van de geactiveerde activiteit of andere pathofysiologische mechanismen (vanwege vertraagde na-depolarisaties die oscillaties van lage amplitude die optreden aan het einde van de actiepotentiaal. Ook bij digitalisvergiftiging dit geval atriale zijn tachycardie kan verschijnen), verbeterde automatisme (waargenomen, zowel bij patiënten met hart en in de normale patiënten).

algemene, atriale, case, diagnose, hart, patiënten, pols, supraventriculaire tachycardie, ziekte