Blok

Dit is een improved automatische vertaling van dit artikel.

Er is een vorm van hartritmestoornis genoemd isoritmische AV dissociatie dat gebeurt wanneer de atriale frequentie gelijk aan de ventriculaire frequentie maar de P-golf is niet geleidend. Ook het type genoemd interferentie AV dissociatie wanneer incidenteel de atria naar de ventrikels gedrag maar de percentages zijn vergelijkbaar.

Een van de oorzaken van atrioventriculaire dissociatie hoog catecholmine niveau.

 Andere oorzaken die een dergelijke voorwaarde kan genereren zijn: geneesmiddelen die catecholaminen niveaus, chirurgische en anesthesie interventies, intubations, myocardinfarct, sinusknoop ziekte te blokkeren. Ook zijn er een aantal structurele hartziekten zoals vagale activering, ventriculaire tachycardie, hyperkaliëmie of ventriculaire stimulatie die Av dissociatie kan veroorzaken. Als vagale vezels worden geschaad, kan Av dissociatie worden gezien na radiofrequente ablatie van de langzame route die verantwoordelijk is voor de AV-nodale terugkeer.

algemeen tarief, atriale, atrioventriculaire, beat, blok, dissociatie, gerelateerde, variabele, verschijnen