Beroerte

Dit is een improved automatische vertaling van dit artikel.

Een beroerte ontstaat plotseling, maar zijn situaties wanneer de beroerte optreedt over uren. In het begin kan de slag manifesteren in een milde wijze, en pas na enkele uren kan duidelijk worden, produceren totale gevoelloosheid van de ledematen aan één zijde van het lichaam.

Ook de symptomen zijn verschillend, afhankelijk van wat de oorzaak van de beroerte.

 Daardoor zijn ze heterogeen van elkaar als de slag werd door een bloedstolsel, of door bloedingen en ook kunnen deze symptomen variëren afhankelijk van de ernst van de ziekte.

Op termijn zou meer veranderingen verschijnen, zoals wijzigingen in het lopen, balans, denken, gedrag, deze groep van symptomen worden bestempeld multi-infarct dementie.

Tijd is essentieel bij de bespreking over een beroerte, en dit is de reden waarom de diagnose zo snel mogelijk moet gebeuren. Hier zijn twee verschillende soorten van beroerte, de eerste veroorzaakt door bloed stol zogenaamde ischemische stroke- en de tweede wordt veroorzaakt door een bleeding- hemorragische stroke-.

Differentiële diagnose is doorslaggevend, omdat het medicijn gegeven voor een ischemische beroerte levensbedreigend kan zijn als de beroerte is hemorragische.

algemene, beroerte, bloed, hart, nodig, plotselinge, symptomen, test, tijd