Astrocytoom

Dit is een improved automatische vertaling van dit artikel.

Deze tumor heeft ernstige negatieve effecten op de hersenen parenchym. Het veroorzaakt hoge intracraniële druk die meestal leidt tot hydroenchepfaly. Bij laaggradig astrocytoom, die een langzame groei heeft (vier keer langzamer dan andere types); Het kan jaren duren voordat de tumor om ontdekt te worden.

 Toch glioblastomas zijn de meest agressieve tumoren, zelfs agressiever dan anaplastische astrocytomas.

Dit is een zeldzame aandoening, USA er gemeld 5,4 gevallen 100.000 mensen en internationaal de incidentie vergelijkbaar. Het overlevingspercentage verschilt per type astrocytoma van 10 tot minder dan 1 jaar. Deze ziekte treft zowel man en vrouw hetzelfde. Wat leeftijd betreft, werd waargenomen dat de incidentie van deze ziekte is hoger voor 20 jaar. Hoewel slechts laaggradige astrocytomen ontwikkelen op volwassen leeftijd, de specificiteit van deze tumor is dat het treft vooral jongeren en zelfs kinderen.

Tot nu toe is het niet bekend wat de oorzaak van astrocytomen. Studies hebben aangetoond dat bestraling en nitrosoverbindingen verhogen de kans op het ontwikkelen van deze ziekte.

In termen van behandeling, wanneer een operatie niet mogelijk is vanwege het hoge risico beïnvloeden andere hersenstructuren, chemotherapie en radiotherapie zijn de mogelijkheden. Ook meer recent artsen hebben de voordelen ontdekt van gelijktijdig temozolomide.

anaplastisch, astrocytomen, astrocytoom, jaren, kanker, lage, rang, tarief, tumor, tumoren